Dr.-Ing. Milan Urban

Od roku 2022 jsem předseda zastupitelského klubu SPD na MHMP