Aktuality z jednání Výboru pro územní rozvoj HMP

Společně se členy ANO a SPOLU jsme dnes přerušili jednání. Domníváme se, že plány, které mimo jiné sníží zastavitelnost parcel na okrajích Prahy mohou přinést budoucí žaloby na město a brzdí rozvoj města.